بزهکاری اطفال

جرم اطفال,جرم بزهکاری,نحوه ی برخورد با اطفال بزهکار در ایران
دانلود بزهکاری اطفال

دانلود فایل

فهرست مطالب :
مقدمه
انگیزه و روش تحقیق
طرح فرضیه
کلیات و مفاهیم
مسوولیت کیفری اطفال درعهد باستان
روند تاریخی مسوولیت کیفری اطفال
خصایص مسوولیت کیفری درعهد باستان
جمعی بودن مسوولیت کیفری
عینی بودن مسوولیت کیفری
خصایص مسوولیت کیفری اطفال در عهد باستان
نحوة برخورد با اطفال بزهکار در ایران
مسوولیت کیفری اطفال در ایران باستان
دورة اسلامی و شیوة برخورد با اطفال بزهکار
تئوری اسلام در باب مسؤلیت کیفری
مسوولیت کیفری در حقوق اسلام
مفاهیم و مبانی مرتبط با بزهکاری اطفال
مفاهیم
مفهوم واژگان مسوولیت و کیفر
تعریف حقوقی مسوولیت کیفری
مبانی مرتبط با بزهکاری اطفال
ارکان مسوولیت کیفری
قابلیت انتساب
قابلیت تحمل
عوامل رافع مسوولیت کیفری
منشأ اصطلاح بزهکاری اطفال
نسبی بودن مفهوم ”بزهکاری اطفال“
اهمیت بزهکاری اطفال
مکتب تحققی و نظرات آنان راجع به اطفال بزهکار
مکتب دفاع اجتماعی
مکتب دفاع اجتماعی افراطی
مکتب دفاع اجتماع نوین
بررسی مسوولیت کیفری اطفال در فقه و حقوق موضوعه ایران وانگلیس
عدم بلوغ فکری و جسمی از دیدگاه مذاهب خمسه
عدم تمیز مطلق یا صغیر غیر ممیز در نزد فقهای پنجگانه
ادراک ضعیف یا تمیز نسبی در نزد فقهای پنجگانه
آیات قرآنی در مورد بلوغ
روایات و احادیث مذکور در بلوغ
بلوغ یا رشد فکری و جسمی از نظر فقهای مذاهب پنجگانه
رشد جزائی یا مرحلة دیگری از تکامل ( فقهای مذاهب پنجگانه )
بررسی رشد جزایی در قانون ایران
ضمانت اجراهای کیفری اطفال و نظر فقهای شیعه و سنی
رفع حد از اطفال ممیز و غیر ممیز
اطفال ممیز و مجازات تعزیری
سقوط قصاص اعم از نفس و عضو از اطفال ممیز و غیر ممیز
مسوولیت کیفری اطفال در حقوق موضوعه ایران و انگلیس
نگرش قوانین جزائی ایران قبل از انقلاب
بررسی قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴
قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب ۱۳۳۸
بررسی کانون اصلاح و تربیت
قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲
قوانین بعد از انقلاب اسلامی و مسئولیت کیفری اطفال
قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰
بررسی مواد مرتبط بامسوولیت کیفری اطفال (ماده ۴۹ و ۵۰ ق. م.ا )
ماده ۴۹ و تعریف طفل
دیدگاه اصلاحی و تربیتی ماده ۴۹
ضمان عاقله
انتقادات واشکالات وارده بر مواد ۴۹و ۵۰
مسوولیت طفل در ارتباط باچند عنوان (شرکت ، معاونت، شروع، تعدد، تکرار)
توجیهات اصل عدم مسوولیت کیفری اطفال
فقدان وصف مجرمانه در اعمال جزائی اطفال
عدم قابلیت انتساب جرم به فاعل صغیر
قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۷۸
اصول وقواعد حاکم بر مرحله رسیدگی کیفری
غیر علنی بودن جلسه رسیدگی به جرائم اطفال
لزوم حضور ولی یا سرپرست یا وکیل طفل در جلسه دادرسی
لزوم احضار اطفال توسط ولی یا سرپرست آنها
عدم سلب آزادی طفل جزء در موارد استثنایی
اصول ناظر بر مرحله صدور حکم و اتخاذ تصمیم
قواعد و اصول حاکم بر اطفال بعد از صدور حکم
دفاعیات در حقوق انگلیس
مبنای دفاعیات
طبقات سنی اطفال ومسوولیت کیفری آنها در نظام انگلیس
تعریف صغیر در انگلستان
صغار زیر ۱۰ سال در انگلستان
معیار عدم رشد یا عدم مسوولیت کیفری اطفال
صغار ده تا چهارده ساله
معیار تشخیص خوب وبد
نظریه شریرانه یا ضابطه فردی
افراد بین چهارده تا هجده سال
پیشنهادات کمیسیون وزارت کشور
معیار رد اماره عدم رشد در رویه قضایی حقوق انگلیس
نقش دادستانی
علم و آگاهی طفل
قوت دلایل دادستانی
عدم کفایت اثبات فعل
قرینة سن
فرضیه اشتباه بهنجاری
رد اماره عدم رشد
اظهارات واقاریر متهم
رفتار طفل قبل و بعد از عمل
مجازات اطفال در ایران و انگلیس و تصمیمات حقوقی راجع به اطفال بزهکار
انواع مجازاتها و تصمیمات راجع به اطفال بزهکار در حقوق ایران
سپردن به سرپرست
نگهداری در کانون اصلاح و تربیت
مجازاتهای رایج در رویه قضایی
احکام حرفه آموزی
حبس در منزل
حکم سواد آموزی درداخل کانون
حبس پایان هفته
مجازات اطفال ازدیدگاه حقوق انگلستان
احکام غیر توقیفی
آزادی
اخذ التزام
جبران خسارت
جریمه نقدی
احکام اجتماعی
دستور حضور در مراکز مراقبتی
دستورات نظارتی
دستور تعلیق مراقبتی
دستورات خدمات اجتماعی
دستورات ترکیبی
دستورات منع آمد و شد شبانه
احکام توفیقی
دستورات تربیتی قطعی
بازداشت دریک موسسه متخلفین جوان
حبس در زندان
مقایسه دو نظام در نوع مجازاتها
تضمینات حقوقی راجع به اطفال بزهکار
فرض بیگناهی
لزوم حفظ   حریم شخصی و سری بودن جلسات دادرسی
اجباری بودن داشتن وکیل و مشاوره حقوقی
حق حضور والدین در جلسه دادرسی
اصل تفسیر کودک مدارانه
حداقل استفاده از بازداشت و مراکز مراقبتی
لزوم جدایی دادگاه اطفال ازبزرگسالان
محدود بودن کاربرد مجازات
منع استفاده از حبس
ممنوعیت مجازات های بدنی
الزام به اتخاذ تصمیمات اصلاحی
نتیجه گیری و پیشنهاد
ضمیمه
منابع و مأخذ
 
قسمتی از متن :
انسان در مسیر تکامل خود ابتدا به دلیل زندگی فردی نیازمند قانون نبود،
اما رفته رفته با گذشت زمان و ورود انسان به زندگی جمعی نیاز به قانون
احساس شد و انسان شروع به وضع قوانین کرد. وضع قانون برای ادامه حیات
اجتماعی انسان شرط لازم بود. ولی شرط کافی آن تکمیل این قوانین با پیچیده
شدن روند زندگی اجتماعی بود. یکی از قوانینی که در دوره های مختلف ، انسان
به تکمیل آن پرداخت ، قوانین مرتبط با اطفال بزهکار بود. آنچه که انسان را
به وضع قوانین خاص و مرتبط با اطفال واداشت جمعیتی بود که آنان به عنوان
قشری از جامعه آن را تشکیل می دادند البته برای وضع قوانین مختص اطفال ،
انسان زمان زیادی را طی نمود و به آسانی به این مهم دست نیافت.
امروزه تقریباً در همه جای دنیا تمایز بین اطفال و بزرگسالان در زمینه
های مختلفِ اخلاقی ، آموزشی، بهداشتی، روانشناسی و… مشاهده می شود. یکی از
موارد تمایز، تمایز در برخورد کیفری است. و تقریباً این به عنوان یک اصل
مورد توجه است و علت آن نیز در تفاوتهایی است که هم از جهت جسمی و هم از
جهت روحی و فکری بین اطفال و بزرگسالان وجود دارد.

 
من می خواهم این فایل را خریداری کنم

برچسب ها:
جرم بزهکاری جرم اطفال نحوه ی برخورد با اطفال بزهکار در ایران

 • تحقیق پیشینه لباس در جهان

  تحقیق پیشینه لباس در جهان رفتن به سايت اصلي مشخصات فایل :موضوع : پیشینه لباس در جهان،قالبندی : wordتعداد صفحات : 159بخشی از متن تحقیق : لباس همان سطح هر چيزي است و در لايه هاي اوليه، هر فاعل شناسان…

 • تحقیق معماری حمام

  اکپرسیونیسم انتزاعی,اکپرسیونیسم انتزاعی چیست,اکپرسیونیسم انتزاعی در ایران,اکپرسیونیسم انتزاعی در معماری,پایان نامه اکپرسیونیسم انتزاعی,پروژه اکپرسیونیسم انتزاعی,تحقیق اکپرسیونیسم انتزاعی,مقاله اکپرسیونیسم انتزاعی دانلود تحقیق معماری حمام دانلود فایل دانلود تحقیق با موضوع معماری حمام،در قالب word و در 70 صفحه، قابل ویرایش، شامل:مقدمهفصل اول: سبک…

 • پکیج جزوات آموزشی کاربردی تکنسین داروخانه

  اشکال داروئی,جزوه آموزشی تکنیسین های داروخانه,جزوه تکنسین داروخانه,دانلود جزوه داروسازی,دوره های مدیریتی داروخانه,متون مربوط به داروخانه,مطالب دارویی,معرفی بعضی از اشکال دارویی,نمونه جزوه داروسازی دانلود پکیج جزوات آموزشی کاربردی تکنسین داروخانه دانلود فایل دانلود پکیج جزوات آموزشی کاربردی تکنسین داروخانه،در قالب…

 • تحقیق کاربرد غيرمجاز داروها در ورزش (دوپينگ)

  تحقیق کاربرد غيرمجاز داروها در ورزش (دوپينگ) کاربرد غير مجاز داروها در ورزش(دوپينگ) رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق کاربرد غيرمجاز داروها در ورزش (دوپينگ)، در قالب word قابل ویرایش و در 25 صفحه.توضیحات:تاريخچه دوپينگدوپينگ از واژه های هلندی به معنی…

 • پکیج کامل جزوه به همراه ویدئوهای آشنایی با دینامیک و قانون های نیوتن

  جزوه جزوه فیزیک 2 نظام قدیم,جزوه حرکت شناسی,جزوه سینماتیک,جزوه فیزیک 2 تجربی,جزوه فیزیک 2 ریاضی,جزوه فیزیک 2 نظام قدیم,جزوه معادله حرکت,دانلود جزوه فیزیک 2 تجربی,دانلود جزوه فیزیک 2 ریاضی,فیزیک 2 تجربی,فیزیک 2 ریاضی پکیج کامل جزوه به همراه ویدئوهای آشنایی…

 • نقشه ی بخش های شهرستان ابرکوه

  استان یزد,بخش های شهرستان ابرکوه,شیپ فایل بخش های شهرستان ابرکوه,شیپ فایل بخش های شهرستانها,فایل جی آی اس بخشهای شهرستان ابرکوه,نقشه ی بخش ها,نقشه ی بخش های شهرستان ابرکوه,نقشه ی بخش های شهرستانها,نقشه ی جی آی اس بخش های شهرستان ابرکوه…

 • پاورپوینت فصل چهارم کتاب تئوری سازمان، ساختار و طرح سازمانی نوشته رابینز ترجمه الوانی و دانایی فر

  پاورپوینت کتاب تئوری سازمان,ساختار و طرح سازمانی,ساختار و طرح سازمانی الوانی و دانایی فر,ساختار و طرح سازمانی رابینز,ساختار و طرح سازمانی نوشته رابینز ترجمه الوانی و دانایی فر,کتاب تئوری سازمان دانلود پاورپوینت فصل چهارم کتاب تئوری سازمان، ساختار و طرح…

 • پاورپوینت کتاب شبكه‌ هاي كامپيوتري تالیف اندرو تننبام ترجمه پدرام و ملكيان و کریم زادگان مقدم

  پاورپوینت کتاب شبكه‌هاي كامپيوتري اندرو تننبام,خلاصه کتاب شبكه‌هاي كامپيوتري اندرو تننبام,دانلودکتاب شبكه‌هاي كامپيوتري اندرو تننبام,کتاب شبكه‌هاي كامپيوتري اندرو تنن,کتاب شبكه‌هاي كامپيوتري اندرو تننبام,نکات کتاب شبكه‌هاي كامپيوتري اندرو تننبام پاورپوینت کتاب شبكه‌ هاي كامپيوتري تالیف اندرو تننبام ترجمه پدرام و ملكيان…

 • تحقیق دستورالعمل سیستم حقوق و دستمزد در شركت ملی نفت ایران

  تحقیق در مورد سیستم حقوق و دستمزد,تحقیق درباره سیستم حقوق و دستمزد,تحقیق سیستم حقوق دستمزد,تحقیق سیستم حقوق و دستمزد,دانلود مقاله تحقیق سیستم حقوق و دستمزد,مقاله درباره تحقیق سیستم حقوق و دستمزد,مقاله سیستم حقوق و دستمزد دانلود تحقیق دستورالعمل سیستم حقوق…

 • تحقیق ابزارهای موجود در بازار سرمایه ایران

  تحقیق ابزارهای موجود در بازار سرمایه ایران ابزارهای موجود در بازار سرمایه ایران رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:تحقیق ابزارهای موجود در بازار سرمایه ایرانقالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات: 27 بخشی از متن تحقیق:مهندسى مالى و طراحى…

 • پاورپوینت میکروارگانیسم ها در کشاورزی پایدار

  پاورپوینت میکروارگانیسم ها در کشاورزی پایدار رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت با موضوع میکروارگانیسم ها در کشاورزی پایدار،در قالب pptx و در 27 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:مقدمهخاکنقش میکروارگانیسم‌های خنثیمهمترين ميكروارگانيسم‌هاتأثیرات مهم ميكروارگانيسم‌های خاکباکتري‌هاقارچ‌هاجـلبک‌هاتجزيه مواد آلي توسط ميکروارگانيسمنقش میکروارگانیسم‌ها در…

 • پرسش نامه سبك مديريت كلاس

  پرسشنامه آموزش,پرسشنامه آموزشی,پرسشنامه تدریس,پرسشنامه تدریس معلم,پرسشنامه سبك مديريت كلاس,پرسشنامه سبک مدیریت,پرسشنامه مدیریت کلاس,پرسشنامه نحوه تدریس,پرسشنامه نحوه مدیریت,پرسشنامه نحوه مدیریت کلاس,سبک مدیریت کلاس دانلود پرسش نامه سبك مديريت كلاس دانلود فایل دانلود پرسش نامه با موضوع سبك مديريت كلاس،در قالب docx…

 • پاورپوینت عایق حرارتی در ساختمان

  پاورپوینت عایق حرارتی در ساختمان رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت با موضوع عایق حرارتی در ساختمان،در قالب pptx و در 80 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:عایق حرارتیراهکارهای گوناگون عایق کاری حرارتیبازشوهاسایه‌بانمیعان و اثرات و خطرات آنپیامدهای میعان در مواد و…

 • پاورپوینت سازه های فلزی پیش ساخته

  انواع سازه های پیش ساخته فلزی,انواع سازه های فلزی پیش ساخته,پاورپوینت سازه های پیش ساخته فلزی,پاورپوینت سازه های فلزی پیش ساخته,تحقیق سازه های پیش ساخته فلزی,تحقیق سازه های فلزی پیش ساخته,سازه های پیش ساخته فلزی,سازه های فلزی پیش ساخته دانلود…

 • پاورپوینت تکنیک های شناسایی افکار (CBT)

  پاورپوینت تکنیک های شناسایی افکار (CBT) تکنیکهای شناسایی افکار رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع تکنیک های شناسایی افکار (CBT)،در قالب ppt و در 24 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:چگونه افکار، احساس ها را به وجود مي آورند؟نمونه کاربرگ…

 • پاورپوینت ضدعفونی کننده ها (Antiseptics and Disinfectants)

  پاورپوینت ضدعفونی کننده ها (Antiseptics and Disinfectants) ضدعفونی کننده ها رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع ضدعفونی کننده ها (Antiseptics and Disinfectants)،در قالب ppt و در 51 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:Learning strategies and objectivesAntiseptics and disinfectantsAction dependingIdeal disinfectantsDisinfectants…

 • امتحان نهایی ایستایی ساختمان سوم هنرستان به همراه پاسخنامه خرداد 91

  آزمون ایستایی ساختمان,امتحان نهایی ایستایی ساختمان,امتحان نهایی ایستایی ساختمان سوم هنرستان,دانلود آزمون ایستایی ساختمان,دانلود نمونه سوال آزمون ایستایی ساختمان,نمونه سوال آزمون ایستایی ساختمان,نمونه سوال امتحان نهایی ایستایی ساختمان سوم هنرستان دانلود امتحان نهایی ایستایی ساختمان سوم هنرستان به همراه پاسخنامه…

 • پلان معماري پاركينگ طبقاتي

  برش پلان پاركينگ,پاركينگ طبقاتي,پلان معماري پاركينگ,پلان معماري پاركينگ طبقاتي,نماي جنوبي پاركينگ,نماي شرقي پاركينگ,نماي غربي پاركينگ دانلود پلان معماري پاركينگ طبقاتي دانلود فایل اين فايل حاوي نقشه طراحي شده در نرم افزار اتوكد مي باشد كه شامل نقشه هاي زير است…

 • نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان بوانات (واقع در استان فارس)

  استان فارس,لایه مدل رقومی ارتفاعی,مدل رقومی ارتفاعی رایگان,نقشه DEM,نقشه DEM شهرستان بوانات,نقشه رایگان DEM,نقشه رستری DEM,نقشه مدل رقومی ارتفاعی,نقشه مدل رقومی ارتفاعی شهرستان بوانات دانلود نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان بوانات (واقع در استان فارس) دانلود فایل نقشه مدل…

 • تحقیق مشخصات مديرعامل موفق چیست؟

  پاورپوینت مديرعامل موفق,تحقیق آماده در مورد مديرعامل موفق,تحقیق در موردمديرعامل موفق,تحقیق مديرعامل موفق,دانلود تحقیق در مورد مديرعامل موفق,دانلود تحقیق مديرعامل موفق,دانلود مقاله مديرع,دانلود مقاله مديرعامل موفق,مديرعامل موفق تحقیق مشخصات مديرعامل موفق چیست؟ رفتن به سایت اصلی بخشی از متن تحقیق:صد…

 • تحقیق با موضوع سد وزني

  پایان نامه با موضوع سد وزنی,پایان نامه سد وزنی,پروژه سد وزنی,تحقیق در مورد سد وزنی,تحقیق سد وزنی,دانلود تحقیق سد وزنی,دانلود مقاله سد وزنی,سد بتنی وزنی,سد وزنی,سد وزنی چیست,طراحی سد وزنی,مقاله در مورد سد وزنی,مقاله سد وزنی دانلود تحقیق با موضوع…

 • تحقیق گزارشی از تاريخچه تاج محل

  پایان نامه تاريخچه تاج محل,پروژه تاريخچه تاج محل,پروژه در مورد تاريخچه تاج محل,تاريخچه تاج محل,تحقیق در مورد تاريخچه تاج محل,دانلود تحقیق تاريخچه تاج محل,دانلود رایگان تحقیق تاريخچه تاج محل,مقاله تاريخچه تاج محل,مقاله در مورد تاريخچه تاج محل تحقیق گزارشی از…

 • پاورپوینت جهان بینی

  ppt,پاورپو,پاورپوینت آماده جهان بینی,پاورپوینت جهان بینی,تحقیق جهان بینی,جهان بینی,دانلود power point جهان بینی,دانلود پاورپوینت جهان بینی,دانلود پاورپوینت در مورد جهان بینی,دانلود تحقیق جهان بینی,دانلود رایگان پاورپوینت جهان بینی,رایگان پاورپوینت جهان بینی رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:پاورپوینت جهان بینیقالب بندی:…

 • پاورپوینت خلاصه کتاب تصميم گيري و تعيين خط مشي دولتي تالیف دکتر سیدمهدی الوانی

  پاورپوینت خلاصه کتاب تصميم گيري و تعيين خط مشي دولتي تالیف دکتر سیدمهدی الوانی تصميم گيري و تعيين خط مشي دولتي رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:پاورپوینت خلاصه کتاب تصميم گيري و تعيين خط مشي دولتي تالیف دکتر سیدمهدی الوانیقالب…

 • طرح توجیهی تولید نخ متوسط تا ضخیم

  جدیدترین طرح توجیهی تولید نخ,دانلود رایگان طرح توجیهی تولید نخ,دانلود طرح توجیهی تولید نخ,طرح توجیهی تولید نخ,طرح توجیهی تولید نخ رایگان,طرح توجیهی رایگان تولید نخ,نمونه رایگان طرح توجیهی تولید نخ,نمونه طرح توجیهی تولید نخ طرح توجیهی تولید نخ متوسط تا…

 • سورس برنامه پیاده سازی 2 پشته در یک آرایه به زبان ++C

  برنامه نویسی پیاده سازی Stack,پروژه آماده سی پلاس پلاس,پروژه برنامه نویسی پیاده سازی پشته,سورس برنامه پیاده سازی 2 پشته در یک آرای,سورس برنامه پیاده سازی پشته,کدنویسی پیاده سازی پشته,نمونه برنامه آماده سی پلاس پلاس,نمونه برنامه پیاده سازی پشته دانلود سورس…

 • پاورپوینت آشنایی با میمون ها

  پاورپوینت آشنایی با میمون ها رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت با موضوع آشنایی با میمون ها،در قالب ppt و در 10 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:محل زندگی میمون هانحوه زندگی میمون هازاد و ولد در میمون هاغذای میمون هاانواع میمون…

 • مقاله ترجمه شده با عنوان تاثیرات پویای چرخه های تجاری بر روابط تجاری، به همراه اصل مقاله

  ترجمه مقاله چرخه های تجاری,ترجمه مقاله روابط تجاری,دانلود ترجمه مقاله چرخه های ت,دانلود ترجمه مقاله روابط تجاری,دانلود مقاله ترجمه شده چرخه های تجاری,دانلود مقاله ترجمه شده روابط تجاری,مقاله ترجمه شده چرخه های تجاری,مقاله ترجمه شده روابط تجاری دانلود مقاله ترجمه…

 • تحقیق درباره گران فروشی

  تحقیق درباره گران فروشی رفتن به سايت اصلي مشخصات فایل :موضوع :  گران فروشی ،قالبندی : wordتعداد صفحات : 14 بخشی از متن تحقیق :  عبارت است از عرضه يا فروش کالا يا ارائه خدمت به بهائی بيش از نرخ…

 • تحقیق تجارت الكترونيك، منافع اقتصادي و محدوديت هاي داخلي

  آشنایی با تجارت الكترونيك,اصول تجارت الكترونيك,تجارت الكترونيك,تجارت الكترونيك چیست,تحقیق تجارت الكترونيك,فواید تجارت الكترونيك,محدودیت های تجارت الكترونيك,محدودیتهای تجارت الكترونيك,مقاله تجارت الكترونيك,منافع تجارت الكترونيك تحقیق تجارت الكترونيك، منافع اقتصادي و محدوديت هاي داخلي رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع تجارت…

 • طرح توجیهی بازيافت روی و آلومينيوم از ظروف ميوه

  دانلود طرح توجیهی بازيافت روی و الومينيوم از ظروف ميوه,طرح توجیهی بازيافت روی و الومينيوم از ظروف ميوه,طرح کارآفرینی بازيافت روی و الومينيوم از ظروف ميو,کارآفرینی بازيافت روی و الومينيوم از ظروف ميوه,کسب و کار بازيافت روی و الومينيوم از…

 • طرح توجیهی توليد مربا، شربت، شوری، ترشي و حلوا

  طرح توجیهی توليد مربا، شربت، شوری، ترشي و حلوا رفتن به سايت اصلي دانلود طرح توجیهی توليد مربا، شربت، شوری، ترشي و حلوا،در قالب pdf و در 16 صفحه، شامل:خلاصه طرحمقدمهسرمایه گذاری ثابت طرح:زمین محل اجرای طرحمحوطه سازیساختمان هاتاسیسات و…

 • تحقیق تحلیل بنیادی شرکت الکتریک خودرو شرق

  تحقیق تحلیل بنیادی شرکت الکتریک خودرو شرق شرکت الکتریک خودرو شرق رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:تحقیق تحلیل بنیادی شرکت الکتریک خودرو شرققالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات: 18 بخشی از متن تحقیق:تحلیل بنیادی شرکت الکتریک خودرو شرقشرکت…

 • تحقیق طرح آبرسانی به شهر زنجان

  پروژه دانشجویی,تحقیق در مورد طرح آبرسانی به شهر زنجان,خرید مقاله,دانلود پروژه,دانلود مقاله,دانلود مقاله در مورد طرح آبرسانی به شهر زنجان,دانلود مقاله طرح آبرسانی به شهر زنجان,دانلود مقاله فارسی,سایت مقاله,طرح آبرسانی به شهر زنجان,مقاله در م تحقیق طرح آبرسانی به شهر…

 • تحقیق خلقت انسان از نگاه قرآن

  تحقیق خلقت انسان از نگاه قرآن رفتن به سايت اصلي مشخصات فایل :موضوع : خلقت انسان از نگاه قرآن،قالبندی : wordتعداد صفحات : 53بخشی از متن تحقیق: مقدمه :انسان تنها موجودي است كه از دو بعد مادي و غير مادي…