تحقیق زمین شناسی کرمان

پایان نامه زمین شنا,پروژه در مورد زمین شناسی کرمان,پروژه زمین شناسی کرمان,تحقیق در مورد زمین شناسی کرمان,دانلود تحقیق زمین شناسی کرمان,دانلود رایگان تحقیق زمین شناسی کرمان,زمین شناسی کرمان,مقاله در مورد زمین شناسی کرمان,مقاله زمین شناسی کرمان
تحقیق زمین شناسی کرمان

رفتن به سایت اصلی

بخشی از متن تحقیق:فصل اوّلموقعيت جغرافيائي منطقه فصل اول1-1موقعيت جغرافيايي منطقهمحدوده
مورد مطالعه بخش شمال باختري از نقشه كرمان 000/250/1 كرمان مي باشد و بخش
اعظم نقشه    حرجند  را در بر مي گيرد. و داراي مختصات جغرافيايي به شرح
زير است:طول خاوريعرض شماليمساحت منطقه كه داراي طول 95
كيلومتر در مسير طول جغرافيايي و 55 كيلومتر و در سير عرض جغرافيايي شمالي
است. بالغ برKm2 ¬5225 مي باشد. آبادي بزرگ حرجند كه نقشه   منطقه
استفاده شده نيز به همين نام مي باشد. معروترين آبادي در منطقه مي باشد كه
در 72 كيلومتري شمال خاوري كرمان قرار گرفته است. 2-1 راه هاي دسترسي به منطقه مورد: 
جاده آسفالته كرمان به واحد از بخش باختري محدوده عبور مي‌كند. جاده خاكي
درجه دو در محل آبادي هروز بالا  از جاده آسفالته منشعب شده و پس از  گذشتن از آبادي حرجند به سمت شرق و جنوب شرق تا آبادي دهران ادامه پيدا مي‌كند.3-1 ريخت شناسي منطقه مورد مطالعهبجز
قسمت هاي خاوري محدوده كه دشت نسبتاً همواري است بقيه محدوده را رشته
كوهها تشكيل مي دهد كه روند آنها شمال باختري- جنوب خاوري مي باشد.مرتفع ترين نقطه منطقه 3048 متر ارتفاع و در غرب هر روز قرار دارد.4-1 آب و هواي منطقه مورد مطالعهدر
بخشهاي خاوري به ويژه شمال خاوري به دليل نزديكي به كوير لوت آب و هوا گرم
و خشك و ميزان بارندگي خيلي كم است ولي در سمت غرب و جنوب غربي از خشكي
هوا كاسته شده و به ميزان بارندگي افزوده دمي شود. ميانگين ساليانه 15 تا
20 درجه سانتي گراد ميباشد.ميزان بارندگي ساليانه در بخش غربي و جنوب
غربي محدوده نزديك به 158 ميليمتر مي باشد. تقريباً تمام آبهاي سطحي منطقه
به ويژه رودخانه هايي مانند شيرين رود (در شمال منطقه)، رودخانه دهنه غاز
(قسمت مركزي) رودخانه خرشكن و شهداد در قسمت جنوبي به سوي كوير لوت جريان
پيدا مي‌كنند در اين رودخانه ها در طول سال معمولاً آب جاري است.5-1 پوشش گياهي منطقه مورد مطالعهدر
منطقه به دليل جنس خاك، اختلاف شديد درجه حرارت كمبود ريزش باران و بادهاي
موسمي فقدان يك پوشش گياهي ممتد و چهره برهنه و بي گياه زمين جز در واحدها
به طور صريحي به چشم مي خورد در اينجا تنها گياهاني مي تواندن رشد كنند كه
در مقابل خشكي و گرماي هوا و جنس نامساعد خاك مقاومت داشته باشند. انواع
گوناگون درخت و درختچه گز و جاهائي كه سفره آب زيرزميني وجود داشته باشد
نخل خرما مهمترين گياهاني هستند كه در اين بيابانها امكان رويش دارند. سته عمده ترين محصول اين منطقه و با مواد غذايي فراوان اهميت صادراتي نسبتاً زيادي دارد.6-1 فعاليت هاي اقتصادي منطقه مورد مطالعهبه دليل كم بودن زمين هاي كشاورزي بخشي از اهالي در معادن زغال سنگ منطقه مثل زغال سنگ هجدك و باب نيزو فعاليت دارند.در
كوهستانها و كوهپايه ها كشاورزي، باغداري، دامداري و قالي بافي رونق دارد.
به طوري كه بخش زيادي از اهالي آبادي حرجند در خانه هايشان دار قالي دارند
و مشغول قالي بافي هستند. فعاليت هاي تجارتي صنعتي و خدماتي از ديگر
فعاليت هاي اقتصادي مردم منطقه است.7-1 سابقه مطالعات منطقه مورد مطالعهمنطقه
مورد بررسي از ديدگاه تكتونيك ايران زمين در زون ايران مركز قرار دارد
اشتوكلين   (1968) نوگل سادات (1978) در تقسيمات ساختاري ايران اين منطقه
را در شمار (مثلث مياني) قلمداد نموده اند. در حقيقت اين منطقه در بخش جنوب
خاوري مثلث مياني قرار دارد.  در اين منطقه بررسي هاي بسياري صورت گرفته است كه عمده ترين آنها عبارتند از‍: 1-    هوكريده همكاران (1962) نقشه   منطقه بين ساغند- كرمان را تهيه نموده‌اند كه گزارش زمين شناسي آن نيز توسط آنان منتشر شده است.2-    نقشه  كرمان توسط مهندس سهندي و همكاران (1369) تهيه شده و توسط سازان زمين شناسي كشور منتشر گشته.3-    نواري (1370) دولوميت هاي شتري و رخسارة ناي بند بلبلوئيه كرمان را مورد بررسي قرار داده است.4-    زمين شناسي و كاني سازي لاتريت ناحيه بلبلوئيه كرمان توسط سبزه ئي و همكاران (1370) مورد بررسي قرار گرفته است.5-    نقشه  حرجند كه توسط محمدرضا سهندي تهيه شده و در سازمان زمين شناسي كشور به چاپ رسيده 6-نقشه توپوگرافي   كرمان كه توسط سازمان جغرافيائي كشور در سال 1351 منتشر گرديده است.7-مطالعه ساختاري جنوب كرمان- پايان نامه كارشناسي ارشد توسط مهندسي علي سگلي 1381افزون
بر اين كارها تعداد بسيار زيادي گزارش هاي متفرقه در مورد منطقه منتشر شده
است كه ذكر همه آنها در اينجا مقدور نمي باشد. همچنين نقشه هاي توپوگرافي 
منطقه توسط سازمان نيروهاي مسلح منتشر شده است.فصل دوّم:زمين شناسي عمومي منطقه مورد مطالعه 1-2 موقعيت زمين شناسي منطقه1-1-2 ايران مركزي 
ايران مركزي يكي از واحدهاي اصلي و عمده است كه به شكل مثلث در مركز ايران
قرار دارد و جزو بزرگترين و پيچيده ترين واحدهاي زمين شناسي به شمار مي
رود. در اين واحد قديم ترين سنگهاي دگرگون شده (پركامبرين) تا آتشفشان فعال
و نيمه فعال امروزي وجود دارد . در واقع اين منطقه را مي توان محل قديم
ترين قاره در ايران محسوب داشته كه حوادث زمين شناسي فراواني را به خود
ديده است.   بر اساس  تقسيم بندي زمين شناسي ايران از نظر اشتوكلين 
1968 ايران مركزي به شكل مثلثي است كه از شرق به بلوك لوت از شمال به رشته
كوههاي البرز و از جنوب به منطقه سيرچ محدود مي شود. آذربايجان در شمال
غربي و منطقه تربت حيدريه در شمال شرقي ايران مركزي قرار گرفته است. با
وجود آنكه آذربايجان از نظر جغرافيايي بخشي از مركز ايران به شمار نمي آيد،
از نظر زمين شناختي ويژگي هاي مركز ايران را نشان مي دهد.ايران مركزي
از منطقه سنندج- سيرجان به وسيله فرورفتگي هاي زيادي مانند دريايچه اروميه،
توز لي گل، گاوخوني و بالاخره جازموريان جدا مي شود و در تمام مدت دوران
پالئوزيك   وضعي مشابه ساير قسمت هاي ايران را داشته است به طوري كه يك
حالت سكون در آن فرما بوده و كوير بزرگ (فرورفتگي ايران مركزي احتمالاً
حوضه وسيع كم عمقي را تشكيل مي داده است.) دردوران مزووئيك   و سنوزوئيك  
ايران مركزي از نظر زمين ساختي منطقه پرتحركي بوده است چنانچه علاوه بر
چندين دگرشيبي كاملاً مشخص. فعاليت ماگمائي به صورت سنگهاي آتشفشاني و توده
گرانيتي نفوذي نيز در آن ديده مي شود. در دوره كواترنر علاوه بر گسلهاي
جوان فعاليت سنگ هاي خروجي با تركيب بازالتي خاص اين دوره نيز در چند محل
مشاهده شده است.ضخامت بيرون زدگي كه سنگ هاي پره كامبرين پيشين در
ايران مركزي متجاوز از ده هزار متر و خود از فرسايش سنگ هاي آذرين قديم تري
به وجود آمده است. اين مجموعه بر اثر حركات كوهزائي كاتانگائي، شديداً
دگرگون شده و پلاتفرم ايران مركزي را تشكيل داده است. كه از پركامبرين
پيشين تا ترياس رسوبات قاره اي يا دريايي كم عمق هاي آن را مي پوشانند و به
پوشش پلاتفرم موسوم است ولي حركات خشكي زائي كه اغلب موجب جابجائي قائم
زمين ها در طول گسل ها شده باعث دگرشيبي هاي فرسايشي و تغييرات رخساره اي
شده اند. به طوري كه گاهي رسوبات بتخيري نيز در اينفرا كامبرين و در برخي
از دوره هاي دوران اول تشكيل گرديده اند.اشتال در نقشه هاي زمين شناسي
وجود چند رشته كوه در شرق ايران را خاطر نشان كرده است كه روند شمالي به
جنوبي دارد. در سال 1941 نورن نيز در شرق ايران مركزي به سازندهاي چين
خورده پالئوزوئيك بالائي اشاره كرده است كه عموماً به طور شمالي- جنوبي
امتداد دارد. وي با ارائه نظريه محور اورال- عمان كه به نظر اشتال تا
ماداگاسكار نيز ادامه دارد و معتقد است كه در امتداد اين چين خوردگي از شرق
ايران نيز عبور مي‌كند و علاوه بر چين خوردگي مذكور در اثر حركت كوهزائي
هرسي نين يا واريسكين  است.باير عقيده دارد كه قسمتي از سنگ هاي
دگرگوني ايران مركزي كه اشتال آنها را به دوره آركئن   نسبت مي دهد. مربوط
به دوره ژوراسيك است و اين سنگ ها عموماً تحت تاثير جنبشهايي از نوع آلپي
به شدت چين خورده است و در بسياري از نقاط ايران مركزي به ويژه در شمال
شرقي رواندگي بزرگ زاگرس گسترش دارد. كشف باير نظريه توده مياني را به طور
كلي رد مي‌كند به نظر وي كوههاي شمالي و جنوبي ايران دوباره تحت تاثير
كوهزائي قرار گرفته است همچنين وي ايران مركزي را نوعي ائوژئوسنكينال و در
كوهزائي آلپي دانسته است.  بنا به نظر اشتوكلين (1968) چين خوردگي اصلي
ايران مركزي به فاز كوهزائي آلپي مربوط است. به طوري كه پنج فاز اصلي چين
خوردگي آلپ در ترياس- لياس اوايل كرتاسه- اوايل، اواسط و اواخر دوران
سنزوئيك در اين منطقه مشاهده شده است. روند عمومي چين خوردگي يكنواخت نيست
بلكه در شمال روند شرقي- غربي است و در شرق به موازات بلوك لوت (شمالي-
جنوبي) و جنوب  غربي به موازات منطقه سنندج سيرجان (شمال غرب- جنوب شرقي)
است …این تحقیق با فرمت word قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.تعداد صفحات تحقیق: 290

 

زمین شناسی کرمان تحقیق در مورد زمین شناسی کرمان دانلود تحقیق زمین شناسی کرمان دانلود رایگان تحقیق زمین شناسی کرمان پروژه زمین شناسی کرمان مقاله زمین شناسی کرمان مقاله در مورد زمین شناسی کرمان پروژه در مورد زمین شناسی کرمان پایان نامه زمین شنا

 • گزارش پیش امکان‌ سنجی فنی اقتصادی بازیافت ضایعات کشتارگاهی

  گزارش پیش امکان‌ سنجی فنی اقتصادی بازیافت ضایعات کشتارگاهی رفتن به سايت اصلي دانلود گزارش پیش امکان‌ سنجی فنی اقتصادی بازیافت ضایعات کشتارگاهی،در قالب pdf و در 22 صفحه، شامل:مشخصات سرمایه‌گذارموقعیت طرحاستانشهرستانموقعیت پروژهدسترسی به زیرساخت هامشخصات فنی طرحمحصولنیازهای طرحفضا و…

 • تحقیق بررسی دقیق ساختمان های قرن بيست و يكم

  تحقیق بررسی دقیق ساختمان های قرن بيست و يكم رفتن به سايت اصلي مشخصات فایل :موضوع : ساختمان های قرن بيست و يكم،قالبندی : wordتعداد صفحات : 63بخشی از متن تحقیق : ساختمانها كه بيشتر كارآئي انرژي دارند. راحت هستند…

 • تحقیق آمار توضيفي

  تحقیق آمار توضيفي تحقیق در مورد آمار توضيفي رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:تحقیق آمار توضيفيقالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات: 19بخشی از متن تحقیق:مختصري از تاريخچه علم آمارواژه آمار از كلمه لاتين Status سرچشمه گرفته است كه…

 • فایل اسکچاپ طراحی سه بعدی ویلا (همراه با پکیج)

  اسکچاپ طراحی سه بعدی ویلا,پروژه طراحی سه بعدی ویلا,دانلود اسکچاپ طراحی سه بعدی ویلا,دانلود فایل اسکچاپ طراحی سه بعدی ویلا,طراحی سه بعدی از خانه ویلایی,طراحی سه بعدی محوطه ویلا,طراحی سه بعدی ویلا,فایل اسکچاپ طراحی سه بعدی ویلا دانلود فایل اسکچاپ…

 • پاورپوینت نحوه محاسبه ریسک کنترل

  پاورپوینت آماده حسابداری ریسک کنترل,پاورپوینت ریسک کنترل,تحقیق ریسک کنترل,دانلود power point ریسک کنترل,دانلود پاورپوینت در مورد ریسک کنترل,دانلود پاورپوینت ریسک کنترل,دانلود تحقیق ریسک کنترل,دانلود رایگان پاورپوینت ریسک کنترل,رای,ریسک کنترل پاورپوینت نحوه محاسبه ریسک کنترل رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:پاورپوینت…

 • نمونه سوال هندسه 2 كلاس هاي سوم رياضي

  نمونه سوال هندسه 2 كلاس هاي سوم رياضي نمونه سوال هندسه 2 كلاس هاي سوم رياضي رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:نمونه سوال هندسه 2 كلاسهاي سوم رياضيقالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات: 2بخشی از متن تحقیق:دانلود نمونه…

 • پاورپوینت هنر رنسانس

  پاورپوینت هنر رنسانس هنر در دوران رنسانس رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع هنر رنسانس،در قالب ppt و در 50 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:مقدمهمشخصات هنر رنسانسهنر رنسانس آغازینهنر ایتالیا در نیمه دوم قرن 15 مگوتیک پیشرفته و رنسانس…

 • تحقیق تجهیز و اداره کارگاه

  تحقیق تجهیز و اداره کارگاه تجهیز کارگاه رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع تجهیز و اداره کارگاه،در قالب pdf و در 38 صفحه، شامل:تعریفانواع تجهیزتجهیز اولیهتجهیز ثانویهانواع کارگاه از نظر ابعادانواع کارگاه از نظر مکانچالش های تجهیز کارگاهساز…

 • تحقیق بررسی استان مازندران

  استان مازندران,پایان نامه استان مازندران,پروژه استان مازندران,پروژه در مورد استان مازندران,تحقیق آم,تحقیق در مورد استان مازندران,دانلود تحقیق استان مازندران,دانلود رایگان تحقیق استان مازندران,مقاله استان مازندران,مقاله در مورد استان مازندران تحقیق بررسی استان مازندران رفتن به سایت اصلی بخشی از متن…

 • پاورپوینت پرورش مرغ گوشتی

  پاورپوینت آماده پرورش مرغ گوشتی,پاورپوینت پرورش مرغ گوشتی,پرورش مرغ گوشتی,تحقیق پرورش مرغ گوشتی,دان,دانلود پاورپوینت پرورش مرغ گوشتی,دانلود پاورپوینت در مورد پرورش مرغ گوشتی,دانلود تحقیق پرورش مرغ گوشتی,دانلود رایگان پاورپوینت پرورش مرغ گوشتی پاورپوینت پرورش مرغ گوشتی رفتن به سایت اصلی…

 • تحقیق دعاوي كيفري تصرف عدواني ورود به ملك ديگري

  پایان نامه تصرف عدواني,تحقیق تصرف عدواني,تصرف عدواني,تصرف عدواني چیست,تصرف عدواني کتاب,تصرف عدواني کیفری,تهديد,دعاوي كيفري تصرف عدواني,دعاوی ورود به ملك ديگري,عنف,قهر و غلبه,مالكيت,مقاله تصرف عدواني,ورود به ملك ديگري دانلود تحقیق دعاوي كيفري تصرف عدواني ورود به ملك ديگري دانلود فایل دانلود…

 • طرح توجیهی بسته بندی ماهی

  طرح توجیهی بسته بندی ماهی رفتن به سايت اصلي دانلود طرح توجیهی بسته بندی ماهی،در قالب word و در 22 صفحه، قابل ویرایش، شامل:خلاصه طرحمقدمهتوجیه اقتصادی طرح:سرمایه گذاری ثابت:زمینمحوطه سازیساختمان هاماشین آلات و تجهیزاتتاسیساتوسایل نقلیهتاسیسات اداریهزینه های قبل از بهره…

 • پاورپوینت آنژین صدری

  پاورپوینت آنژین صدری درمان آنژین رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع آنژین صدری،در قالب ppt و در 18 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:آنژین صدریانواع مختلف آنژینملاحظات سالمندیبررسی یافته های تشخیصیمراقبت و درمان طبیدرمان داروییفرآیند پرستاری در بیمار مبتلا به…

 • شیپ فایل آبراهه های استان کرمان

  شیپ فایل آبراهه های استان کرمان,شیپ فایل رودخانه های استان کرمان,لایه آبراهه های استان کرمان,نقشه ی آبراهه های استان کرمان,نقشه ی رودخانه های استان کرمان دانلود شیپ فایل آبراهه های استان کرمان دانلود فایل نقشه ی  آبراهه های استان کرمان…

 • طرح توجیهی تولید ظروف یکبار مصرف فوم پلی استایرن

  تولید ظرف یکبار مصرف,تولید ظروف فوم پلی استایرن,تولید ظروف یکبار مصرف فوم پلی استایرن,تولید فوم پلی استایرن,طرح توجیهی تولید ظروف یکبار مصرف,طرح کسب و کار تولید ظروف یکبار مصرف فوم پلی استایرن,کارآفرینی تولید ظروف یکبار مصرف دانلود طرح توجیهی تولید…

 • تحقیق خوردگي ميكروبيولوژي

  تحقیق خوردگي ميكروبيولوژي خوردگي ميكروبيولوژي رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق خوردگي ميكروبيولوژي،در قالب word قابل ویرایش و در 33 صفحه.توضیحات:مقدمهميكروارگانيزمها در همه جاي طبيعت يافت مي شوند. آنها در هوا، آب و خاك پراكنده اند و نقش مهم و…

 • تحقیق طراحی قالب های آهنگری توسط نرم افزارهای CAD/CAM

  CAM,آهنگری,قالب,قالب سازی,مکانیک,نرم افزارهای CAD تحقیق طراحی قالب های آهنگری توسط نرم افزارهای CAD/CAM رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع  طراحی قالب های آهنگری توسط نرم افزارهای CAD/CAM،در قالب word و در 61 صفحه، قابل ویرایش، شامل:فصل 1-  مقدمهفصل 2- …

 • تحقیق آشنایی با شهر سبزوار به همراه ترجمه انگلیسی

  تحقیق آشنایی با شهر سبزوار به همراه ترجمه انگلیسی سبزوار رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع آشنایی با شهر سبزوار به همراه ترجمه انگلیسی،در قالب word و در 12 صفحه، قابل ویرایش، شامل:وضعیت و خصوصیات جغرافیاییپیشنه تاریخی مسجد…

 • کد جامع متلب برای تحلیل اجزای قاب خمشی دو بعدی

  تحلیل اجزای قاب خمشی دو بعدی,دانلود کد جامع متلب برای تحلیل اجزای قاب خمشی,کد تحلیل اجزای قاب خمشی دو بعدی,کد جامع متلب برای تحلیل اجزای قاب,کد جامع متلب برای تحلیل اجزای قاب خمشی,کد جامع متلب برای تحلیل اجزای قاب خمشی…

 • پاورپوینت OHSAS

  OHSAS,با فرمت ppt,پاورپوینت,پاورپوینت OHSAS,پاورپوینت آماده مهندسی مواد OHSAS,تحقیق OHSAS,دانلود power point OHSAS,دانلود پاورپوینت OHSAS,دانلود پاورپوینت در مورد OHSAS,دانلود تحقیق OHSAS,دانلود رایگان پاورپوینت OHSAS,رایگان,علم مواد پاورپوینت OHSAS رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:پاورپوینت OHSASقالب بندی: پاورپوینت ( قابل ویرایش )تعداد اسلاید:…

 • تحقیق منابع انساني با كيفيت رمز طلايي رقابت

  پاورپوینت منابع انساني با كيفيت,تحقیق,تحقیق در موردمنابع انساني با كيفيت,تحقیق منابع انساني با كيفيت,دانلود تحقیق در مورد منابع انساني با كيفيت,دانلود تحقیق منابع انساني با كيفيت,دانلود مقاله منابع انساني با كيفيت,منابع انساني با كيفيت تحقیق منابع انساني با كيفيت رمز…

 • تحقیق بررسی قالی بافی و تجارت فرش در اراک

  تجارت فرش,فرش اراک,فرش بافی,قالی بافی,قالی سیستان تحقیق بررسی قالی بافی و تجارت فرش در اراک رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع بررسی قالی بافی و تجارت فرش در اراک،در قالب word و در 92 صفحه، قابل ویرایش، شامل:مقدمه فصل…

 • ازدواج های دانشجویی

  ازدواج دانشجويان,ازدواج هاي دانشجويي,دانشجويان,سنت ازدواج,عروسي دانشجويان دانلود ازدواج های دانشجویی دانلود فایل مقدمه مدتی است كه نوعی ازدواج در جوامع دانشگاهی ما به عنوان عالی ترین مكان فرهنگی ، تحقیقاتی و اطلاعاتی رواج پیدا  كرده و بحثی به نام "…

 • پاورپوینت مدل سازي نحوه تصميم گيري انسان با استفاده از پيش بيني مبتني بر مدل و فرآيند تصميم گيري

  پاورپوینت مدل و فرآيند تصميم گيري مارکوف,تحقیق مدل,دانلود پاورپوینت در مورد مدل و فرآيند تصميم گيري مارکوف,دانلود پاورپوینت مدل و فرآيند تصميم گيري مارکوف,دانلود رایگان پاورپوینت مدل و فرآيند تصميم گيري مارکوف,مدل و فرآيند تصميم گيري مارکوف پاورپوینت مدل سازي…

 • نمونه سوال زبان انگلیسی پیش دانشگاهی

  نمونه سوال زبان انگلیسی پیش دانشگاهی نمونه سوال زبان انگلیسی پیش دانشگاهی رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:نمونه سوال زبان انگلیسی پیش دانشگاهیقالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات: 21 بخشی از متن تحقیق:دانلود نمونه سوال زبان انگلیسی پیش…

 • گزارش كارآموزي برق صنعتي، شركت آريا رعد جهان

  بررسي تابلوهاي برق,تابلو برق,شركت آريا رعد جهان,كارآموزي برق صنعتي,كاراموزي,كارورزي برق صنعتي,گزارش كاراموزي,گزارشكار دانلود گزارش كارآموزي برق صنعتي، شركت آريا رعد جهان دانلود فایل آشنایی با مکان کارآموزی:شرح وظایف شرکت فنی مهندسی برق آریا رعد جهان : شرکت فنی و مهندسی…

 • پژوهش مدیریت سود

  پژوهش مدیریت سود رفتن به سايت اصلي توضیحات:دانلود پژوهش با موضوع مدیریت سود،در قالب doc و در 41 صفحه، قابل ویرایش.بخشی از متن:مقدمهحاکمیت شرکتی متشکل از وظایف و فرآیندهایی است که برای نظارت و تاثیرگذاری بر اقدامات مدیریت شرکت ایجاد…

 • تأثير هوش فرهنگي بر مهارتهاي ارتباطي

  مهارتهاي ارتباطي,هوش فرهنگي دانلود تأثير هوش فرهنگي بر مهارتهاي ارتباطي دانلود فایل هدف از اين پژوهش، بررسي تأثير ميزان هوش فرهنگي بر بهبود مهارتهاي ارتباطي افراد است. جامعه آماري، شامل كليه دانشجويان تحصيلات تكميلي منطقه 9 دانشگاه آزاد خراسان رضوي…

 • تحقیق بررسی مديريت خدمت

  برآوري نياز,پاورپوینت مديريت خدمت,تحقیق در موردمديريت خدمت,تحقیق مديريت خدمت,خدمات‌رساني,خدمتگزاري,دانلود تحقیق در مورد مديريت خدمت,دانلود تحقیق مديريت خدمت,دانلود مقاله مديريت خدمت,كارگشايي,مديريت,مديريت خدمت,مديريت خدمت‌مدار,نفع‌رساني تحقیق بررسی مديريت خدمت رفتن به سایت اصلی بخشی از متن تحقیق:مقدمهدر يک بررسي مشاهده‌اي در نظام اداري…

 • مقاله ترجمه شده با عنوان تحقق بخشی مزیت رقابتی مدیریت روابط کارکنان با استفاده از فن آوری اطلاعات

  ترجمه مقاله فن آوری اطلاعات,ترجمه مقاله مدیریت روابط کارکنان,دانلود ترجمه مقاله مدیریت روابط,دانلود مقاله ترجمه شده فن آوری اطلاعات,دانلود مقاله ترجمه شده مدیریت روابط کارکنان,مقاله ترجمه شده فن آوری اطلاعات,مقاله ترجمه شده مدیریت روابط کارکنان دانلود مقاله ترجمه شده با…

 • پاورپوینت سیستم های هزینه یابی و هزینه یابی بر مبنای فعالیت و کاربرد آن در بخش بازرگانی و خدماتی

  پاورپوینت سیستم های هزینه یابی و هزینه یابی بر مبنای فعالیت و کاربرد آن در بخش بازرگانی و خدماتی پاورپوینت سیستم های هزینه یابی و هزینه یابی بر مبنای فعالیت و کاربرد آن در بخش بازرگانی و خدماتی رفتن به…

 • تحقیق موانع تکوین دولت مدرن در خارج از جهان غرب

  تحقیق موانع تکوین دولت مدرن در خارج از جهان غرب موانع تکوین دولت مدرن در خارج از جهان غرب رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع موانع تکوین دولت مدرن در خارج از جهان غرب،در قالب word و در…

 • تحقیق طب ورزشی

  بررسی طب ورزشی,پایان نامه تربیت بدنی پیرامون طب ورزشی,پروژه طب ورزشی,تحقیق تربیت بدنی طب ورزشی,تحقیق در مورد طب ورزشی,تحقیق طب ورزشی,دانلود تحقیق تربیت بدنی در مورد طب ورزشي,دانلود تحقیق طب ورزشی,مقاله طب ورزشی تحقیق طب ورزشی رفتن به سایت اصلی…

 • نقشه طبقات اقلیمی استان یزد

  انواع اقلیم استان یزد,شیپ فایل طبقات اقلیمی استان یزد,نقشه ی انواع اقلیم استان یزد,نقشه ی طبقات اقلیمی استان یزد دانلود نقشه طبقات اقلیمی استان یزد دانلود فایل شیپ فایل طبقات اقلیمی استان یزد مشخصات سیستم تصویر لایه:   Geographic Coordinate…

 • تحقیق مبانى اجتماعى بازاريابى

  اجتماعی,بازاریابی,مدیریت تحقیق مبانى اجتماعى بازاريابى رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع  مبانى اجتماعى بازاريابى،در قالب word و در 12 صفحه، قابل ویرایش، شامل:تعریف بازاریابیمدیریت بازاریابیفلسفهٔ مدیریت بازاریابیتعريف بازاريابى    مدیریت بازاریابی اجتماعی